Účastníci

Dosud se přihlásili následující:

Účastník Kontakty Odjezd odkud Příjezd Odjezd Míra závislosti
Michal +čtyřidvěnula sedmsedmsedm dvěsedmtři devětjednačtyři
gmail com alt64 midonat
dvěpětčtyři-nulatřijedna-dvějednadvě
Skype: michaldonat
Praha 22. 08. 2009 před snídaní 28. 08. 2009 odpoledne úplná
Holi +čtyřidvěnula šestnulatři sedmsedmpět třisedmpět
seznam cz alt64 khajj
čtyřiosmdvě-devětdevětšest-dvějednašest
Plzeň 22. 08. 2009 před snídaní 28. 08. 2009 odpoledne úplná
Pavel +čtyřidvěnula sedmsedmsedm sedmdvěnula osmnuladevět
email cz alt64 pavelkostal
dvěšesttři-nulašestčtyři-sedmšestšest
gmail com alt64 kostal pavel7
Praha 22. 08. 2009 před snídaní 28. 08. 2009 po večeři úplná
Radim +čtyřidvěnula sedmtřišest jednatřičtyři devětdvěsedm
gmail com alt64 radim cajz
njs netlab cz alt64 radim cajzl
Jeseníky nebo Nové Město n. Mor. 22. 08. 2009 před snídaní 28. 08. 2009 dopoledne velká
BaRuShKa:-* +čtyřidvěnula sedmsedmtři šestčtyřipět jednadevětjedna
centrum cz alt64 baruska smidova
třipětjedna-čtyřinuladvě-čtyřišesttři
23. 08. 2009 po večeři 28. 08. 2009 dopoledne úplná
Ondra +čtyřidvěnula sedmdvějedna šestčtyřidvě nulasedmtři
gmail com alt64 mitch ondra
gmail com alt64 mitch ondra
Vápenná 24. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 po obědě úplná
Awaria seznam cz alt64 Zajickova A
dvěpětšest-šestosmpět-devětosmdvě
Příbram 22. 08. 2009 dopoledne 28. 08. 2009 odpoledne střední
Martin +čtyřidvěnula sedmsedmtři jednadvěšest devětjednaosm
scisoft cz alt64 martin
čtyřičtyřisedm-čtyřičtyřidvě-čtyřisedmpět
Snad České Budějovice 22. 08. 2009 po večeři 28. 08. 2009 po obědě úplná
Mirka +čtyřidvěnula sedmsedmpět nulapětjedna jednadvětři
scisoft cz alt64 mirka
Č.Budějovice 22. 08. 2009 po večeři 28. 08. 2009 po obědě střední
Klarris +čtyřidvěnula sedmtřišest šestpětdevět dvěčtyřisedm
seznam cz alt64 klarris s
třisedmosm-nulapětosm-čtyřidvědvě
Plzeň 22. 08. 2009 před snídaní 28. 08. 2009 před snídaní
Kája T. +čtyřidvěnula sedmsedmsedm dvěosmpět osmosmdvě
seznam cz alt64 kaja tesar
třidvěosm-dvětřitři-třinulačtyři
Plzeň 22. 08. 2009 před snídaní 28. 08. 2009 dopoledne velká
vorner +čtyřidvěnula sedmsedmšest jednačtyřinula čtyřiosmsedm
ucw cz alt64 vorner
ucw cz alt64 vorner
24. 08. 2009 odpoledne 27. 08. 2009 dopoledne
Tomáš +čtyřidvěnula sedmdvětři sedmčtyřidevět čtyřisedmšest
seznam cz alt64 framerius
Praha 22. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 odpoledne
Yvča +čtyřidvěnula sedmtřidevět sedmpětpět pětpětosm
emai cz alt64 Yky
čtyřisedmšest-dvěčtyřipět-nulasedmčtyři
Kroměříž 22. 08. 2009 po obědě 28. 08. 2009 dopoledne úplná
Martin Böhm atrey karlin mff cuni cz alt64 bohm
jabber cz alt64 mhb
Praha 22. 08. 2009 po večeři 28. 08. 2009 dopoledne žádná
Petr +čtyřidvěnula šestnulačtyři sedmtřijedna pětosmsedm
seznam cz alt64 MartisekPetr
Kroměříž 22. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 dopoledne velká
Tom +čtyřidvěnula sedmsedmtři dvětřijedna osmsedmosm
gmail com alt64 tomas valka
dvědvěsedm-pětsedmnula-pětdvěnula
Skype: wallecnik
22. 08. 2009 dopoledne 28. 08. 2009 odpoledne střední
Navitas
gmail com alt64 padawanka
dvěosmčtyři-jednaosmosm-čtyřijednadvě
jabber cz alt64 padawanka
LMFS 25. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 dopoledne úplná
Roman +čtyřidvěnula šestnulapět nulanulasedm jednatřišest
seznam cz alt64 r0manstepanek
čtyřišestdevět-nulašestšest-devětdvětři
Slavičín 22. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 dopoledne střední
Kačka +čtyřidvěnula šestnulačtyři dvěpětdevět šestpětčtyři
gmail com alt64 kaciii6
Skype: Smallsun6
Zlín 22. 08. 2009 po obědě 28. 08. 2009 odpoledne
Dan +čtyřidvěnula sedmsedmšest pětsedmosm sedmnulasedm
seznam cz alt64 dan safka
čtyřiosmnula-jednadvětři-dvěšestčtyři
Praha 23. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 po večeři malá
Simča +čtyřidvěnula sedmdvěpět pětšestsedm šestčtyřipět
gmail com alt64 simona domesova
dvěčtyřisedm-osmsedmdvě-osmsedmnula
jabber cz alt64 sia
Klimkovice 24. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 dopoledne velká
Kouďa email cz alt64 koudina
jednadevěttři-pětšestdvě-sedmpětdvě
České Budějovice 22. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 dopoledne úplná
Φliπ +čtyřidvěnula sedmdvěnula pětsedmjedna sedmšestosm
gmail com alt64 skylajner
Praha 22. 08. 2009 před snídaní 28. 08. 2009 před snídaní střední
Michal +čtyřidvěnula sedmdvějedna nuladevětdvě devětosmdevět
seznam cz alt64 michalolbrich
čtyřidvěpět-dvěsedmtři-třiosmdvě
Praha 22. 08. 2009 dopoledne 28. 08. 2009 odpoledne střední
Zlosynus +čtyřidvěnula sedmsedmšest sedmdvějedna sedmnuladevět
njs netlab cz alt64 zlosynus
Praha 23. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 dopoledne velká
Jirka centrum cz alt64 jirka martisek 25. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 před snídaní velká
Atamann +čtyřidvěnula sedmdvěosm osmtřidvě jednašestčtyři
seznam cz alt64 mkoyak
dvěčtyřisedm-jednanulasedm-dvěšestosm
jabber cz alt64 atamann
Jihlava 25. 08. 2009 po večeři 28. 08. 2009 dopoledne úplná
Karel gmail com alt64 kralkareliv
čtyřidevětsedm-čtyřisedmdvě-nuladvědvě
LMFS 25. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 dopoledne velká
lákadlo na turisty :D +čtyřidvěnula sedmsedmšest osmjednačtyři osmčtyřišest
gmail com alt64 anna chejnovska
dvědvěsedm-čtyřiosmnula-dvěpětdvě
jabber cz alt64 andulka64
LMFS 25. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 odpoledne velká
Atamánička Jihlava 25. 08. 2009 po večeři 28. 08. 2009 odpoledne úplná
Kamil +čtyřidvěnula sedmdvějedna třičtyřijedna sedmtřišest
seznam cz alt64 fenatko
jednadevětčtyři-jednajednanula-sedmtřišest
nejspíše Praha 22. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 dopoledne velká
Maara Kroměříž 22. 08. 2009 před snídaní 26. 08. 2009 dopoledne žádná
Nejlepší mozek +čtyřidvěnula sedmsedmčtyři nuladvěčtyři čtyřišestdevět
seznam cz alt64 elok
25. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 odpoledne velká
Paulie seznam cz alt64 balvesely
jednadevětčtyři-šestčtyřidevět-dvědevětsedm
Strakonice 22. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 dopoledne velká
Sir Brno 22. 08. 2009 odpoledne 28. 08. 2009 dopoledne žádná
Petruška +čtyřidvěnula sedmdvětři pětsedmčtyři třijednatři Třemošná 26. 08. 2009 dopoledne 28. 08. 2009 po večeři velká
Luky +čtyřidvěnula sedmdvěosm pětpětsedm devětpětnula
dvědvěčtyři-devětnuladevět-třiosmosm
lukas.kripner<at>gmail.com (Jabber bez toho zatočence)
??? 26. 08. 2009 dopoledne 28. 08. 2009 po večeři střední
Dark +čtyřidvěnula sedmsedmpět šestšestsedm třipětjedna
seznam cz alt64 jirka santora
Kroměříž 23. 08. 2009 po obědě 28. 08. 2009 dopoledne úplná
lukax +čtyřidvěnula sedmtřitři šestšestšest sedmjednašest
lansky name alt64 lukas
jednasedmsedm-jednapěttři-dvějednačtyři
lansky name alt64 lukas
Hradec Králové 25. 08. 2009 odpoledne 27. 08. 2009 dopoledne žádná
Mája +čtyřidvěnula sedmsedmšest třidvěšest nulapětjedna
třitřisedm-devětdvěšest-jednadvěčtyři
Stříbro/Praha 25. 08. 2009 po večeři 27. 08. 2009 před snídaní velká